173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Новини

"Обноски при общуване с околните" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Обноски при общуване с околните"

Родител на дете посещаващо ДГ № 173 "Звънче" влиза в ролята на учител. Целта е затвърждаване на знанията, уменията и нагласите на децата при общуване с околните. Съвместно проведената педагогическа ситуация "Обноски при общуване с околните" е част от Плана за стратегическо развитие на ...
Детска работилница "Аз и мама" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Детска работилница "Аз и мама"

С усмивка и добро настроение децата от първа група "Щурче" изработваха съвместно със своите родители картичка за празника на мама. Мероприятието е част от Плана за стратегическо развитие на детската градина, дейност "Работилница с ...
"Как се пише книга?" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Как се пише книга?"

В месеца, в който честваме деня на книгата, децата от подготвителните групи в ДГ № 173 "Звънче" получиха полезни знания за това как се пише книга и какъв е пътят й до нас читателите. Педагогическата ситуация се реализира с участието на родител с афинитет към книгоиздаването. Мероприятието е част ...
Среща с автор - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Среща с автор

Във връзка с месеца на детската книга и нуждата от популяризиране на четенето на детски книжки в ДГ № 173 "Звънче" се проведе представяне на детска книжка и среща с нейния ...
Участие на ДГ № 173 Звънче" в състезания и конкурси през учебната 2023/2024 г. - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Участие на ДГ № 173 Звънче" в състезания и конкурси през учебната 2023/2024 г.

Децата на ДГ № 173 "Звънче" през учебната 2023/2024 г. взеха участие в множество детски конкурси и ...
"Мартенска работилница" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Мартенска работилница"

В "Мартенската работилница" децата от първа група "Любопитко", родители и учители от първа възрастова група съвместно изработваха мартенички, обогатиха представите на децата за символиката на празника и смисъла на българските традиции. Мероприятието е част от Плана за стратегическо развитие на ...
"Вкусно и полезно всеки ден" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Вкусно и полезно всеки ден"

В ДГ № 173 "Звънче" се проведе открита педагогическа ситуация със съвместното участие на деца-родител-учител. Мероприятието е част от Плана за стратегическо развитие на детската градина, дейност "Родителят - учител за един ...
"Хигиената на моето тяло - здраве и чистота" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Хигиената на моето тяло - здраве и чистота"

За пореден път в ДГ № 173 "Звънче" се проведе педагогическа ситуация с участието на родител. Темата на ситуацията е "Хигиената на моето тяло - здраве и чистота" - затвърдяване на знанията.  Мероприятието е част от Плана за стратегическо развитие на детската градина, дейност "Родителят - ...
Пилотен проект "Хей, ръчички" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Пилотен проект "Хей, ръчички"

Пилотният проект има за цел да подпомогне процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрезосъществяване на мероприятия в детски градини на територията на Столична община. Очакваният резултат е приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и ...
"На крилете на песента" - децата и класическата музика - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"На крилете на песента" - децата и класическата музика

Децата на ДГ № 173 "Звънче" се възпитават в дух на класическа музика и емоционалното удовлетворение от възприемането й.   Сдружение "София дух и култура" и дуо "Колаж" представят "На крилете на песента"! Кой е Шуберт? Защо е спял с очила? Защо са го наричали "Малката гъбка"? Малките ...

Участие на децата от ДГ № 173 "Звънче" в пето издание на BLFAN 2023-2024 г. - Да нарисуваме как децата и Слай помагат на животните и природата!

Участие на децата от ДГ № 173 "Звънче" в пето издание на BLFAN 2023-2024 г.- Да нарисуваме как децата и Слай помагат на животните и природата!
ЕКО ПАК България - събирай разделно! - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

ЕКО ПАК България - събирай разделно!

ЕКО ПАК България - събирай разделно!
"Огънят - приятел  и враг"  - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

"Огънят - приятел и враг"

"Огънят - приятел и враг"

Участие на децата на ДГ № 173 "Звънче" в международни, национални и регионални конкурси

Участие в международни, национални и регионални детски конкурси

Участие в проект "Детският живот е безценен" на СО, район Подуяне

Участие на учителите от ДГ № 173 "Звънче" в проект "Детският живот е безценен" на СО, район Подуяне

Информация

Относно отварянето на ДГ

ВАЖНО

Относно пусната обява

Важна информация

Относно заповед на кмета на р-н "Подуяне"-Ева Митова

Важно съобщение и Декларация за 3 и 4 групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  НА ОСНОВАНИЕЗАПОВЕД РД 09-3217/13.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА  НА МОН  ВИ УВЕДОМЯВАМ СЛЕДНОТО:  В периода 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г.вкл. , отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование /3 и 4 групи/ в детска градина на територията ...

Важно съобщение

Важно съобщение

Поздравлителен адрес

Поздравление

Правила за работа на ДГ № 173 в извънредна епидемична обстановка

Правила за работа в епидемична обстановка

Условия за заплащане на дължимите такси по банков път

Уважаеми родители, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №173 „Звънче“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път. Реквизитите  за ...

Зповед за определяне заявител по Схема "Училищен плод"

Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Съобщение

Съобщение

Обява за ДОД

обява ДОД

Допълнит.образ.дейности

допълнит.образ.дейности
ПРОЕКТ СПОРТ - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

ПРОЕКТ СПОРТ

БЪРЗИ ЗДРАВИ И УМНИ

Социални

Информация за социални услуги за деца
Спортът и агресията - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Спортът и агресията

Спортът - изкуство за оцеляване при агресия
КАТ - София на гости на децата на ДГ № 173 "Звънче" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

КАТ - София на гости на децата на ДГ № 173 "Звънче"

Среща на децата с полицаи от КАТ
Ски-училище - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Ски-училище

Ски- училище на Витоша
Внимавай на пътя - животът е дар безценен - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Внимавай на пътя - животът е дар безценен

Проектът бe реализиран от район Подуяне, Столична община - СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение