173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Материална база

 

Материална база – ДГ 173 „Звънче”  

 

 • Двор – 2,5 дка, с уникална растителност;   
 • Индивидуални занимални на всяка група;
 • Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете;
 • Игрални площадки на двора за всяка група;
 • Музикален салон;
 • Физкултурен салон;
 • Кабинет за чуждоезиково обучение;
 • Кабинет за приложни изкуства;
 • Кътове за дейности по интереси;
 • Здравен кабинет;
 • Методически кабинети;
 • Аудиовизуална техника за всяка група;
 • Собствена кухня;
 • Пералня;
 • Охрана – СОТ;
 • Функционална и естетична обстановка;
 • Модерна и богата среда, гарантираща културно, възпитателно и образователно взаимодействие и учителско творчество.

 

Материална база – ДГ 173 , филиал „Алиса”

 

 • Двор – 5,5 дка., истински парк;  
 • Занимални и спални на всяка група;
 • Индивидуални офиси за помощник-възпитателите със съответно оборудване;
 • Игрални площадки на двора за всяка група;
 • Футболно игрище на двора;
 • Музикален салон;
 • Физкултурен салон;
 • Кабинет за чуждоезиково обучение;
 • Кабинет за приложни изкуства;
 • Кътове за дейности по интереси;
 • Здравен кабинет;
 • Методически кабинети;
 • Аудиовизуална техника за всяка група;
 • Собствена кухня;
 • Пералня;
 • Охрана – СОТ;
 • Екологична и богато стимулираща среда;
 • Функционална и естетична обстановка.