173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Групи

 

"Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея,
какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома,
а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група."

 

 Робърт Фулам

 

      Децата са разпределени в 12 групи по възрастов признак (родени в една календарна година).

      Всяка възрастова група има своя седмична програма с определен брой планирани педагогически ситуации по образователни направления. Денят на децата е изпълнен с разнообразни игри и развлечения.

    ДГ 173 „Звънче”      ДГ 173 "Звънче", сграда „Алиса"
 • Радост - яслена група
 • Буратино
 • Любопитко
 • Славейче
 • Щурче
 • Звездичка
 • Веселушко
 • Шарено петле
 • Конче-Вихрогонче
 • Дъга
 • Пчеличка
 • Мечо Пух

През учебната 2024/2025 г. в ДГ №173 „Звънче” ще функционират следните групи:


За деца, родени 2022 г. - 1 втора яслена група;

За деца, родени 2021 г. - 1 първа група;

За деца , родени 2020 г. - 2 втори групи /4 г./;

За деца, родени 2019 г. - 1 ПГ /5г./;

За деца , родени 2018г. - 1 ПГ /6г./.

 В ДГ № 173 „Звънче” са създадени всички стимулиращи условия за осигуряване на такава педагогическа среда, която дава възможност за удовлетворяване на възпитателните и образователни нужди на всяко дете, за много игри и развлечения.


Децата ще бъдат  разпределени по възрастов признак в 5 градински групи и 1 яслена група -  общо 159 деца.


 Яслена група - 22 деца;

 I група - 27 деца;

 II група /4 г./- 27 деца;

 IIа група /4 г./- 27 деца;

 ПГ- /5г./ - 28 деца;

 ПГ / 6 г./ - 28 деца.

ДГ №173 ”Звънче” разполага с добре озеленен двор, две монолитни сгради, в които са обособени музикален и физкултурен салони, кабинети по английски език и приложни дейности.

В подкрепа на приобщаващото образование в детската градина е осигурен пълен екип от специалисти от РЦПППО - София град - ресурсен учител, психолог и логопед.  

ДГ №173 "Звънче" предлага следните допълнителни образователни дейности:

 • английски език с музикален педагог;
 • народни танци с театрално танцово изкуство;
 • приложни дейности, скулптура и арт дизайн;
 • футбол с лечебна физкултура;
 • логопедия.


За децата се осигурява летен отдих на море, ски училище и еднодневни екскурзии сред природата.

 

През учебната 2024/2025 г. в ДГ №173 „Звънче”, сграда "Алиса" ще функционират следните групи:


За деца, родени 2021 г. - 1 първа група

За деца, родени 2020 г. - 1 втора група /4г./

За деца, родени 2019 г. - 2 ПГ /5г./

За деца, родени 2018 г. - 2 ПГ /6г./

 В ДГ № 173 „Звънче” са създадени всички стимулиращи условия за осигуряване на такава педагогическа среда, която дава възможност за удовлетворяване на възпитателните и образователни нужди на всяко дете, за много игри и развлечения.

Децата ще бъдат разпределени по възрастов признак в 6 градински групи, с общо 165 деца.

I група - 27 деца;

II група /4г./ - 27 деца;

ПГ- /5 г./ - 27 деца;

ПГа- /5 г./ - 27 деца;

ПГ /6 г./ - 29 деца;

ПГа /6 г./ - 28 деца.

 

ДГ №173 ”Звънче”, сграда „Алиса” разполага с добре озеленен двор, две монолитни сгради, в които са обособени музикален и физкултурен салони и кабинет по приложни дейности.

В подкрепа на приобщаващото образование в детската градина е осигурен пълен екип от РЦПППО- София град - ресурсен учител, психолог и логопед.

 

ДГ №173 "Звънче" предлага следните допълнителни образователни дейности:

 • английски език с музикален педагог;
 • народни танци с театрална танцово идкуство;
 • приложни дейности, скулптура и арт дизайн; 
 • футбол с лечебна физкултура; 
 • логопедия.

 

За децата се осигурява летен отдих на море, ски училище и еднодневни екскурзии сред природата.