173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

За нас

       От 25.04.2012 г. ДГ 173 „Звънче” и ДГ 83 „Алиса” са преобразувани в една общинска Детска Градина № 173 „Звънче”, с 12 групи деца.


       Създадени са всички стимулиращи условия за осигуряване на такава педагогическа среда, която дава възможност за удовлетворяване на възпитателните и образователни нужди на всяко дете, за много игри и развлечения.


       Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона, усъвършенстване на преподавателските практики и технологии, използване на такива форми, методи и средства, които стимулират развитието на разнообразните детски компетентности и самостоятелност.


        ДГ 173 „Звънче” има множество участия и награди от конкурси за детско творчество, за художествено – творчески и изпълнителски изяви, награди от състезания и спортни прояви. Носител е на грамота на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта. Носител е на приз на Столична община „Отгледай цвете”.


       При нас децата се чувстват спокойни, сигурни и значими. Заобиколени от любов и грижи, те растат като щастливи и свободни личности.
Стъпили здраво в традицията, деца, учители и родители, не преставаме да мечтаем заедно и да чертаем нови планове за бъдещето с вярата , че чудесата никога не свършват.

 

 

ХИМН НА ДГ 173 „ЗВЪНЧЕ”   ХИМН НА ДГ 173 , ФИЛИАЛ „АЛИСА” 

 

Колко ли много деца от града
искат да дойдат в нашата градина.
Слънце и радост, весел живот
ще ги очаква цяла година.

 

Пр.Весело пак ще звъни
звънчето на нашата детска градина.
Елате деца добри
в нашия свят на мечти!

 

Тук за децата е истински рай -
на воля играят, учат и пеят!
Детството тук е празник безкрай,
смеят се, скачат, безгрижно живеят!

 

В Англия Луис Карол написа
приказка за малката Алиса.
Тя сама сред чудесата
стана най-любима на децата.


Ний също с приказка живеем
тук се учим и се смеем.
Ний – кварталните джуджета-
децата на 173-та.

 

В любимата детска градина
песни и приказки има.
Чудо е тук всеки час
„Алиса” винаги ще бъде с нас.