173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Предстоящ прием

За учебната 2024/2025 г. в ДГ № 173 "Звънче" - централа и филиал ще бъдат приети деца родени 2022 г. - 1 втора яслена група и деца, родени 2021 г. - 2 първи възрастови групи.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Децата се записват в администрацията на ДГ № 173 "Звънче", сграда "Алиса", с адрес ул. Филип Тотю № 24

От понеделник до петък 

от 08.00 ч. да 16.00 часа

 

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ В ЯСЛЕНА И ПЪРВИТЕ ГРУПИ

Втора яслена група - 11.09.2024 г. от 16,30 часа.

Първа група, сграда "Звънче" - 11.09.2024 г. от 16.30 часа. 

Първа а група, сграда "Алиса" - 10.09.2024 г. от 16.30 часа.

 

СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО
 
I. ЗА ДЕТСКА ЯСЛА
 
За приемане в детската ясла родителите представят заявление, придружено от следните документи:
 
1. копие от удостоверение за раждане на детето;
2. здравнопрофилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
5. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
6. данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
7. медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист.
 
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
II. ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
 
Към заявлението за записвене и при постъпване на детето се прилагат следните документи:
 
1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
 
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.