173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Условия за заплащане на дължимите такси по банков път

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №173 „Звънче“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите  за плащането са:

Банкова сметка:  IBAN: BG06SOMB91303126308600   BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД  - ФЦ Мария Луиза

Д Г №173 „Звънче”  -София -   БТ 000667378

Платежният документ трябва да  съдържа : ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО и ГРУПА

Дължимата такса за посещение в детската градина можете да разберете от:www.roditel.eu

За контакт :mariika.angelova@abv.bg

Срокът за заплащане на таксите се удължава до нормализиране на обстановката в страната.

Влизането на родители и други посетители в детската градина не се допуска.

Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката. 

Пазете се и бъдете здрави !

От ръководството на ДГ № 173 „Звънче“