173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Допълнителни дейности

 

       Допълнителните педагогически дейности са дейности по интереси, които помагат на детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество.

 • Те са платена от родителите форма на обучение, осигуряваща развитие на интересите и способностите на децата;
 • Осъществяват се по желание и избор на родителите, в зависимост от наклонностите и възрастта на детето;
 • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде прекъсвано и подновявано по желание на родителите;
 • Провеждат се по график в свободен от регламентирани занимания режимен момент;
 • Провеждат се с помощна на висококвалифицирани специалисти;
 • Децата развиват своите способности и таланти;
 • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията и обогатяват впечатленията;
 • Разтоварват и забавляват децата.

 

ДГ №173 "Звънче" предлага следните допълнителни образователни дейности:

 • английски език с музикален педагог;
 • народни танци с театрална танцово идкуство;
 • приложни дейности, скулптура и арт дизайн; 
 • футбол с лечебна физкултура; 
 • логопедия.

ДГ №173 "Звънче", сграда "Алиса" предлага следните допълнителни образователни дейности:

 • английски език с музикален педагог;
 • народни танци с театрална танцово идкуство;
 • приложни дейности, скулптура и арт дизайн; 
 • футбол с лечебна физкултура; 
 • логопедия.

Други:

 • Лагер на море;
 • Лагер на планина;
 • Ски училище;
 • Еднодневни екскурзии до различни местности;
 • Два пъти месечно : театър, цирк, клоунади, кино, инструментални изпълнения, дресура на животни.