173 ДГ ЗВЪНЧЕ

Детска градина град София - район Подуяне

 Важна информация за предстоящ прием

 

 

Уважаеми родители,

сборните групи  на  ДГ № 173 "Звънче", за периода  от 01.07.2024г. до 30.08.2024г.,

ще бъдат само в сграда "Алиса" на ул."Филип Тотю" № 24.

                  От 01.07.2024г. децата посещаващи ДГ № 173 "Звънче" - централа на ул. "Златица" № 46, ще бъдат приемани в сграда "Алиса".

 

                                                                                                                                                                                                                                            Директор: Х. Кирилова

 

Мисия, визия 

       Детската градина е мястото, където най-силно свети слънцето, най-ярко грее дъгата, най-благоуханни са цветята.Тя е светът на приказните вълшебства и големите мечти.  Без тези светли години в детската градина – години на доверие, обич, познание, усмивки и игри – животът на хората би бил друг. 

       Нашият девиз е:

   „Всички деца са малки слънца, да им позволим да светят”.

        Очаквани резултати от работата с деца:

     Да се научат да знаят, да се научат да могат, да се научат да бъдат. 

       Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на здрави, щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси. 

       ДГ № 173 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина. В годините се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство. Тя е образователна среда за толерантност , за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Заедно можем да дадем на децата много повече, отколкото предполагаме. 

       Приоритет е да съхраним уникалността на детството. 

       Предизвикателство е не само да вървим по утъпкани пътища, а да създаваме нови, да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си, съхранявайки традициите и ценностите. 

Актуални новини