173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Участие на децата на ДГ № 173 "Звънче" в международни, национални и регионални конкурси

    През 2022/2023 учебна година децата на Детска градина № 173 "Звънче" взеха участие в редица международни, национални и регионални конкурси. 

Благодарение на блестящото си представяне при изпълнение на песни и танци, децата спечелиха следните награди:

 1. Международен конкурс: "Българска душа на Святата земя" осмо издание, гр. Бат Ям, Израел:
 • Второ място за танц: "Цъфнало цвете шарено" в изпълнение на децата от четвърта група "Пчела".

    2. Национален конкурс: "България в сърцето" - участие в пет категории:

 • Първо място за соло: "Песен за Райна Попгеоргиева" в изпълнение на дете от втора група "Славейче";
 • Първо място за танц: "Цъфнало цвете шарено" в изпълнение на децата от четвърта група ""Любопитко" и трета група "Звездичка";
 • Грамота за участие за дуо песен: "Молитва за България" в изпълнение на деца от четвърта група "Любопитко";
 • Грамота за участие за стих: "Самодиви" в изпълнение на децата от четвърта група "Веселушко";
 • Грамота за участие за танц: "Самодиви" в изпълнение на децата от четвърта група "Веселушко". 

    3. Национален конкурс: "Най-забавна песен", гр. Пловдив:

 • Трето място за песен: "Горско такси" в изпълнение на децата от четвърта група "Любопитко";
 • Трето място за песен: "доктор Лиса" в изпълнение на децата от трета група "Щурче" и четвърта група "Любопитко".

    4. Национален конкурс: "С песен светът е чудесен":

 •  Трето място за песните: "Къде живеят чудесата" и "Хвърчило" в изпълнение на децата от четвърта глупа "Любопитко".

    5. Регионален конкурс - етно фестивал "Зазоряване":

 • Първо място за соло песен: "Запеяли два славея" в изпълнение на дете от втора група "Славейче";
 • Трето място за танц: "Самодивско хоро" в изпълнение на децата от четвърта група "Веселушко".

    Основен принос за техните постижения имат учителите по групи и най-вече учителят по музика - г-жа Веселина Крумова, която със своята креативност, певчески и танцувални умения възпитава у децата траен интерес, любов и удоволетворение от възприемането и възпроизвеждането на музикални произведения.