173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Бюджет

 

 


 

План по бюджета за 2017 г.

 

Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие 2017г.

 

Отчет на бюджета за 3-то тримесечие 2017г.

 

Отчет на бюджета за 4-то тримесечие 2017г.

 

План по бюджета за 2018 г.

 

 Отчет касово изпълн. 1 трим.2018 г.

 Отчет второ тримесечие 2018

 Отчет трето тримесечие  2018

 Отчет 4 трим 2018