173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Внимавай на пътя – животът е дар безценен

  „ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ - ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”   


       Проектът „Внимавай на пътя – животът е дар безценен!” бe реализиран от столичния район «Подуяне», с финансовата подкрепа на Столична община - СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. В него участваха 5- 6-годишни деца от 11-те детски заведения на района.
Проектът бе насочен към изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и възпитаване на транспортна култура при ежедневното им придвижване по улиците.


       На 2 май 2015 г. малчуганите от ДГ № 173 «Звънче» демонстрираха своите познания по безопасност на движението върху съвременни площадки в двора на 69 ОДЗ- кв. «Х. Димитър».


       Спазвайки правилата за движение, чрез състезателни игри, децата приложиха на практика наученото.


       Всички участници получиха награди – медали, книжки, топки и лакомства. На директорите бяха връчени плакети за участие и подкрепа при реализирането на дейностите по проекта.

 

Внимавай на пътя – животът е дар безценен - Изображение 1