173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

"Детският живот е безценен"

Учителите на ДГ №173 "Звънче" взеха участие в проект " Детският живот е безценен" на СО район Подуяне, който се проведе на 12.06.2023г. в 49 ОУ "Бенито Хуарес".

Проектът е насочен към придобиване на умения за адекватна реакция при възникнали инциденти с деца до пристигане на екипите на Спешна медицинска помощ.

По време на курса се отдели специално внимание на психологическата подготовка и устойчивост, която има решаваща роля в критична ситуация.

Обучението приключи с изпълнение на практическа задача, свързана с конкретни действия от обема на първата долекарска помощ.  

Прикачени документи

1.jpg
2.jpg
7.jpg
10.jpg