173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Изисквания при прием на новоприети и приети деца, които възобновяват посещението си в ДГ № 173 от м. септември 2020 г.