173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Новини

Участие на децата на ДГ № 173 "Звънче" в международни, национални и регионални конкурси

Участие в международни, национални и регионални детски конкурси

Участие в проект "Детският живот е безценен" на СО, район Подуяне

Участие на учителите от ДГ № 173 "Звънче" в проект "Детският живот е безценен" на СО, район Подуяне

Информация

Относно отварянето на ДГ

ВАЖНО

Относно пусната обява

Важна информация

Относно заповед на кмета на р-н "Подуяне"-Ева Митова

Важно съобщение и Декларация за 3 и 4 групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  НА ОСНОВАНИЕЗАПОВЕД РД 09-3217/13.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА  НА МОН  ВИ УВЕДОМЯВАМ СЛЕДНОТО:  В периода 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г.вкл. , отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование /3 и 4 групи/ в детска градина на територията ...

Важно съобщение

Важно съобщение

Поздравлителен адрес

Поздравление

Правила за работа на ДГ № 173 в извънредна епидемична обстановка

Правила за работа в епидемична обстановка

Условия за заплащане на дължимите такси по банков път

Уважаеми родители, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №173 „Звънче“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път. Реквизитите  за ...

Зповед за определяне заявител по Схема "Училищен плод"

Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Съобщение

Съобщение

Обява за ДОД

обява ДОД

Допълнит.образ.дейности

допълнит.образ.дейности
ПРОЕКТ СПОРТ - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

ПРОЕКТ СПОРТ

БЪРЗИ ЗДРАВИ И УМНИ

Социални

Информация за социални услуги за деца
Спортът и агресията - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Спортът и агресията

Спортът - изкуство за оцеляване при агресия
КАТ - София на гости на децата на ДГ № 173 "Звънче" - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

КАТ - София на гости на децата на ДГ № 173 "Звънче"

Среща на децата с полицаи от КАТ
Ски-училище - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Ски-училище

Ски- училище на Витоша
Внимавай на пътя - животът е дар безценен - 173 ДГ ЗВЪНЧЕ - София - Подуяне

Внимавай на пътя - животът е дар безценен

Проектът бe реализиран от район Подуяне, Столична община - СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение