173 ДГ ЗВЪНЧЕ

Детска градина град София - район Подуяне

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА,

РОДЕНИ 2019г.,2020г. и 2021г.

Уважаеми родители , уведомявам Ви, че всички новоприети деца, родени 2019г.,2020г. и 2021г. в ДГ 173 "Звънче" и филиал "Алиса"ще бъдат записвани от ЗАТС на ДГ №173 - г-жа М. Николова.

Приемането на документи и записването на всички класирани деца от централата и филиала ще бъде извършвано само във филиал "Алиса" / нова сграда/,всеки ден от 15.05.2023 г. до 26.05.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа на адрес :София, ж.к. "Х. Димитър", ул. "Филип Тотю" № 24 /зад социални грижи/.

Моля стриктно да спазвате всички изисквания за документите, които трябва да донесете за записване на децата и са посочени в заявлението за записване. Ако има различия, детето няма да бъде записано.

Децата ще бъдат приемани в детската градина от 15.09.2023 г.

Директор на ДГ 173 : Л.Арнаудска

                                                                                                                              

 

Мисия, визия 

       Детската градина е мястото, където най-силно свети слънцето, най-ярко грее дъгата, най-благоуханни са цветята.Тя е светът на приказните вълшебства и големите мечти.  Без тези светли години в детската градина – години на доверие, обич, познание, усмивки и игри – животът на хората би бил друг. 

 

 

       Нашият девиз е:

   „Всички деца са малки слънца, да им позволим да светят”.

        Очаквани резултати от работата с деца:

     Да се научат да знаят, да се научат да могат, да се научат да бъдат. 

       Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на физически здрави, щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси. 

       ДГ № 173 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина. В годините се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство. Тя е образователна среда за толерантност , за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Заедно можем да дадем на децата много повече, отколкото предполагаме. 

       Приоритет е да съхраним уникалността на детството. 

       Предизвикателство е не само да вървим по утъпкани пътища, а да създаваме нови, да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си, съхранявайки традициите и ценностите.