173 ДГ ЗВЪНЧЕ

Детска градина град София - район Подуяне

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

Моля да се запознаете с писмо с рег. № 1103 - 69/10.04.2020 г. подписано от министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в България, относно организацията на дейностите в детските градини и центровете  за подкрепа за личностно развитие в периода на извънредно положение, приложено по-долу   /натиснете ТУК/. 

В тази връзка Ви уведомяваме , че до приключване на извънредното положение, учителите от ДГ № 173 ще подпомагат децата за придобиване на знания и умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, ел. поща или по друг подходящ начин. Моля да се свържете с Вашите учители за уточнение. 

За по-добро взаимодействие, можете да вземете  комплекта с обучителните тетрадки на децата от детската градина всеки ден от 9,00 до 15, 00 ч. от групите на децата.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №173 „Звънче“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите  за плащането са:

Банкова сметка:  IBAN: BG06SOMB91303126308600   BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД  - ФЦ Мария Луиза

Д Г №173 „Звънче”  -София -   БТ 000667378

Платежният документ трябва да  съдържа : ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО и ГРУПА

Дължимата такса за посещение в детската градина можете да разберете от:www.roditel.eu

За контакт :mariika.angelova@abv.bg

Срокът за заплащане на таксите се удължава до нормализиране на обстановката в страната.

Влизането на родители и други посетители в детската градина не се допуска.

Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката. 

Пазете се и бъдете здрави !

От ръководството на ДГ № 173 „Звънче“

 

Мисия, визия 

       Детската градина е мястото, където най-силно свети слънцето, най-ярко грее дъгата, най-благоуханни са цветята.Тя е светът на приказните вълшебства и големите мечти.  Без тези светли години в детската градина – години на доверие, обич, познание, усмивки и игри – животът на хората би бил друг. 

 

 

       Нашият девиз е:

   „Всички деца са малки слънца, да им позволим да светят”.

        Очаквани резултати от работата с деца:

     Да се научат да знаят, да се научат да могат, да се научат да бъдат. 

       Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на физически здрави, щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси. 

       ДГ № 173 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина. В годините се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство. Тя е образователна среда за толерантност , за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Заедно можем да дадем на децата много повече, отколкото предполагаме. 

       Приоритет е да съхраним уникалността на детството. 

       Предизвикателство е не само да вървим по утъпкани пътища, а да създаваме нови, да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си, съхранявайки традициите и ценностите.